Dlažební kostky štípané

Kostky jsou vhodné pro exponované plochy, mechanicko-fyzikální vlastnosti našich materiálů jsou zárukou jejich dlouhé životnosti. Svoje uplatnění najdou jak v individuální výstavbě – příjezdové komunikace, odstavná místa, cestičky, tak i na veřejných prostranstvích – silnice, parkoviště, náměstí, chodníky apod.

Rozměr Vydatnost
Dlažební kostky štípané: 4/6 cm 8,0 m2/t
7/9 cm 5,5 m2/t
8/11 cm 4,5 m2/t
15/17 cm 2,5 m2/t