O kvalitě našich pískovců žádný odborník nepochybuje.

Každý z těchto materiálů je nositelem specifických vlastností, které zaručují nezaměnitelnost jinými pískovci jak po stránce estetické, tak po stránce kvalitativní. Připočteme-li k tomu realizovaná opatření v těžbě, která zajišťují dostatečné množství vytěžené blokové suroviny a moderní technologii na zpracování kamene, kterou firma disponuje, tak můžeme říci, že jsme s pískovcovým programem úspěšní a že budeme mít co nabídnout náročnému odběrateli i v budoucnu. Božanovský pískovec má za sebou bez přehánění nejlepší rok ve své historii. Pověstnou třešničkou na dortu byl obklad budovy GAMMA božanovským pískovcem. Celková plocha 2800 m2, formáty desek 1800x800mm, požadavky na barevnost a ostré dodací termíny důkladně prověřili těžební a výrobní možnosti firmy. Mistrovská práce firmy Kámen Engineering , která obklad realizovala a jedinečnost architektonického pojetí budovy umožnily představit božanovský pískovec v tom nejlepším světle. Božanovský pískovec byl v Praze použit i na dalších významných stavbách. Stavební firma Jež s.r.o. realizovala z tohoto pískovce fasády na River Diamond v Karlíně (1600m2), bytový dům Panorama na Strahově (800 m2), Karmelitská – hotel (1000 m2). Božanovský pískovec je atraktivní i pro německé firmy. Na opravu Peterkirche v Lipsku jsme v roce 2006 dodali 300 m3 bloků, masivních polotovarů a architektonických prvků. Pokračují dodávky božanovského pískovce na náročnou opravu Dómu v Kolíně nad Rýnem, v loňském roce v objemu cca 50 m3. Další naši obchodní partneři z Německa odvezli zboží v objemu cca 500 m3.

Typickým příkladem použití božanovského pískovce pro restaurování historických památek je jeho dlouhodobé užívání při restaurování dómu v Kolíně nad Rýnem. Materiál pro tuto německou významnou památku byl vybrán na základě hodnocení provedeného skupinou odborníků z university v Erlangenu, vedenou profesorem Kochem. Odborná komise opakovaně navštívila lom v Božanově, byly provedeny ověřovací vrty ve vybraných partiích ložiska. Předmětem výzkumu bylo nejen laboratorní zjišťování mechanicko-fyzikálních vlastností pískovce, ale také prověřování množství zásob kvalitního pískovce za účelem zajištění dostatečného množství kamene v požadovaných kvalitativních parametrech v dlouhodobém horizontu. V loňském roce jsme dodali z božanovského pískovce na opravu Karlova mostu výrobky o objemu asi 30 m3. Jsme přesvědčeni, že božanovský pískovec, tento nekorunovaný král českých pískovců na Karlův most patří a že z pískovců v současné době těžených, je nejlépe schopen splnit náročná komplexní kritéria pro dodávku kamene, pro zdárné provedení opravy Karlova mostu. Tento náš názor se opírá nejen o názor řady odborníků, ale i třeba o fakt, že zpracováváme poptávky firem, které se o provádění kamenických prací na Karlově mostě ucházejí. Na Karlově mostě byly při jeho výstavbě a následných opravách použity různé druhy pískovců.