2. června 2017 ve Světlé nad Sázavou u říčky Sázavky byla postavena a vysvěcena Boží muka, věnovaná stému výročí zjevení Panny Marie Fatimské v Portugalsku. V dnešní době ojedinělý počin navazuje na tradici staveb Božích muk v naší zemi, když nejstarší dochovaná Boží muka byla postavena už ve 12. století.

Iniciátorem a donátorem Božích muk je Ing. Zdeněk Knedla, jednatel a ředitel firmy Granit Lipnice s.r.o. Podobu a ducha vtiskl tomuto dílu z místní dolnobřezinecké žuly sochař Radomír Dvořák, který ve spolupráci s firmou Granit Lipnice už realizoval několik uměleckých děl z místních žul (HLAVA XXII, NOMEN OMEN, KLÍČE pro Jihlavu, NEGATIV KLÍČŮ pro ACO Přibyslav, KOMUNIKACE, SRNEC).

Tři tuny vážící a 333 cm vysoká Boží muka vznikala v provoze ušlechtilé kamenické výroby v Dolním Městě. Dílo bylo koncipováno tak, aby převážná část mohla být vyrobena a opracována na moderních strojích, které má firma k dispozici.

Základním prvkem kamenných Božích muk je kombinace matematicky elegantního designu kamene (plochy a křivky řezané lanovou pilou, tryskané plochy v kontrastu s leštěnými) a skulptivního ručního opracování (odhad tvaru, expresivní rukopis – zde nápis AVE, soška Panny, stříška a křížek).

Tradiční kompozici Božích muk se tak podařilo aktualizovat opakováním pozitivu i negativu siluety holubice (symbol Ducha Svatého) a siluetami ryb (symbol křesťanství – viz Evangelia: „Učiním z Vás rybáře lidí…“). V sekulární rovině to lze chápat též jako přírodní motivy, symboly živlů vzduchu a vody, země je zastoupena materiálem, tedy žulou, která v sobě nese také oheň (magma). Soška Panny Marie je inspirována sochou Panny Marie z portugalské Fatimy a je připomínkou stého výročí jejího zjevení.

Umístění Božích muk na otevřené louce v tichém údolíčku říčky Sázavky podtrhuje jedinečnou podobu díla. Pohled na sošku Marie Fatimské proti otevřenému modrému nebi vybízí k zamyšlení, ale i k připomenutí křesťanských tradic, které po celá staletí formovaly naši kulturu.

Realizací tohoto díla ve firmě Granit Lipnice jsme si ověřili možnost výroby Božích muk s přispěním moderních technologií, a můžeme tak nabídnout zákazníkům obdobná Boží muka za přijatelnou cenu.