Zdící kámen, soklový kámen, záhozový kámen

Zdící kámen je lámaný hranol, jehož plochy jsou štípané. Vhodné pro zdění a stavbu suchých opěrných zídek. Základní formát je 20 x 20 x 40 cm, další možnosti dle individuálních požadavků a možností.

Soklový kámen vhodný pro stavbu soklů, opěrných zdí, plotů apod. Lze jej využít i jako regulační kámen na úpravu koryt, regulaci vodních toků. Uplatnění nachází i stavbě gabionů

Záhozový kámen je základním materiál na vodní stavby, kámen pro základy staveb, zajišťování svahů, koryt a hrází.

Lehký záhozový kámen – upravený hydraulickým kladivem, cca do 150 kg hmotnosti

Těžký záhozový kámen – 50 až 300 kg hmotnosti

Dlažební kostky štípané

Kostky jsou vhodné pro venkovní plochy, mechanicko-fyzikální vlastnosti našich materiálů jsou zárukou jejich dlouhé životnosti. Svoje uplatnění najdou jak v individuální výstavbě – příjezdové komunikace, odstavná místa, cestičky, tak i na veřejných prostranstvích – silnice, parkoviště, náměstí, chodníky apod.

Dlažební kostky štípané:        Rozměr                                   Vydatnost

 

4/6  cm                                    9,5 m2/t

7/9  cm                                    6,5 m2/t

8/11 cm                                   5,5 m2/t

15/17 cm                                   3,0 m2/t

Zahradní architektura

Široké množství variant, které nabízí produkce našich lomů a zpracovatelských středisek. Kameny vhodné pro stavbu jezírek, potoků a rybníků. Stejně tak nepřeberné množství soliterních kamenů, různých tvarů a velikostí, které se stanou neodmyslitelnou součástí vašich zahrad.

Drcené materiály, tříděný písek

Frakce 0 – 125 mm ( 16 – 63 mm,  63 – 125 mm )

Materiál vhodný jako zásypový nebo pro podkladové vrstvy, svoje využití nachází při opravě polních a lesních cest.

 

Frakce 0 – 16 mm

Lze jej použít jako podkladovou vrstvu pod dlažbu, popř. jako posypový materiál.