Hrubá kamenická výroba

Dlažební kostky štípané

Kostky jsou vhodné pro exponované plochy, mechanicko-fyzikální vlastnosti našich materiálů jsou zárukou jejich dlouhé životnosti. Svoje uplatnění najdou jak v individuální výstavbě – příjezdové komunikace, odstavná místa, cestičky, tak i na veřejných prostranstvích – silnice, parkoviště, náměstí, chodníky apod.

Rozměr Vydatnost
Dlažební kostky štípané: 4/6 cm 8,5 m2/t
7/9 cm 5,5 m2/t
8/11 cm 4,5 m2/t
15/17 cm 2,8 m2/t

Krajníky

Krajníky KS3 13 x 20 cm nebo 10 x 20 cm se vyrábějí ve volných délkách 30-80 cm a jsou lámané s přírodním povrchem. Horní viditelná strana má ručně zaprýskané hrany.
Dále vyrábíme štípané krajníky s průřezem 10 x 20 cm s délkami do 45 cm.

Zdící kámen, soklový kámen, záhozový kámen

Zdící kámen je lámaný hranol, jehož plochy jsou štípané. Vhodné pro zdění a stavbu suchých opěrných zídek. Základní formát je 20 x 20 x 40 cm, další možnosti dle individuálních požadavků a možností.

Soklový kámen je vhodný pro stavbu soklů, opěrných zdí, plotů apod. Lze jej využít i jako regulační kámen na úpravu koryt, regulaci vodních toků. Uplatnění nachází i stavbě gabionů.

Záhozový kámen je základní materiál na vodní stavby, kámen pro základy staveb, zajišťování svahů, koryt a hrází.
Lehký záhozový kámen – upravený hydraulickým kladivem, cca do 150 kg hmotnosti
Těžký záhozový kámen – 50 až 300 kg hmotnosti

Vazáky, masivní schody a sloupky

Žulové odseky od kostek – tříděné

Nepravidelná dlažba od výroby kostek, vhodné na pochozí i pojezdové plochy. Časté použití je také jako výplň gabionových zdí. Z 1 tuny materiálu se položí cca 4,5 m2 dlažby.