Firma Granit Lipnice, s.r.o. vznikla v roce 1998 a za dobu svého působení se zařadila mezi nejvýznamnější producenty výrobků z českých žul a pískovců.

Těžíme kvalitní žuly a pískovce na pěti těžebních lokalitách. Veškerou vytěženou surovinu zpracováváme v pěti provozech pro hrubou kamenickou výrobu a ve dvou závodech pro ušlechtilou kamenickou výrobu. Ve výrobní, obchodní a řídící činnosti spolupracuje 175 zaměstnanců. Naše výrobky odebírají velké stavební firmy, spolupracujeme s firmami, které se specializují na montáže kamenických výrobků, část své produkce realizujeme přímo na stavbách vlastními zaměstnanci . Významnou část naší výroby vyvážíme, nejvíce do Německa, Rakouska na Slovensko.
Centrála společnosti sídlí na Havlíčkobrodsku v Dolním Městě. Zde se těží lipnická žula, která je zpracovávána v provoze hrubé kamenické výroby nebo v provoze ušlechtilé kamenické výroby, který je v současné době vybaven nejmodernějšími stroji pro řezání a úpravu výrobků z kamene. Na tomto provoze zpracováváme nejen lipnickou žulu, ale kámen vytěžený na zbývajících lomech společnosti. Kromě vlastních materiálů nabízíme našim zákazníkům přírodní kámen těžený na jiných lokalitách v České republice, v Evropě či celém světě.
V blízkosti Světlé nad Sázavou těží firma dolnobřezineckou (horeckou) žulu, typickou svým příjemným teplým vzhledem v šedém až šedožlutém odstínu. Nabízíme ji zákazníkům ve výrobcích hrubé i ušlechtilé kamenické výroby. Poptávka po typické žlutavé horecké žule trvale převyšuje poptávku.
Další žulou, kterou společnost Granit Lipnice na Vysočině těží, je žula pavlovská. Tato světlešedá, jemnozrnná velmi pevná žula vždy patřila mezi nejžádanější žuly používané pro výrobu kostek.
V oblasti Broumovska ve Východních Čechách tvoří významnou část aktivit firmy Granit Lipnice těžba a zpracování pískovců. V Božanově , na samých hranicích s Polskem těžíme božanovský pískovec, který je pro své mechanicko-fyzikální a estetické vlastnosti nejvyhledávanějším českým pískovcem.
Společnost může zájemcům nabídnou také libnavský pískovec, který těžíme v Libné, poblíž Adržbažských skal.
V blízkosti obou lokalit, v Teplicích nad Metují je vybudován moderní provoz ušlechtilé kamenické výroby, kde se zpracovávají zejména pískovce z obou našich lokalit. Kromě nejmodernější technologie zde pracují i zkušení kameníci, kteří ruční prací zhotovují i ty nejsložitější výrobky z pískovce.
Společnost realizuje vedle stovek menších zakázek i náročné projekty, které odráží široký záběr Granitu Lipnice, a které poukazují na vysokou odbornou úroveň pracovníků firmy.
Předností firmy je velká výrobní kapacita, která umožňuje realizaci velkých zakázek v požadovaných termínech. Kontakt s našimi zákazníky zajišťují obchodní oddělení na centrále v Dolním Městě, v Teplicích nad Metují a v Praze.

Pokračujeme v tradici dobývání a zpracování českých žul a pískovců.

Tyto materiály jsou spojeny s historickým vývojem architektury v Čechách a na Moravě, jejich odolnost a kvalita je prověřena staletími. Ve spojení s novými technologiemi a vysokou kvalitou opracování nacházejí tyto přírodní materiály uplatnění nejen v komerční výstavbě, ve veřejných prostorech a zahradní architektuře, ale stále více i mezi stavebníky rodinných domů.
Vlastní surovina z pěti lomů, velká výrobní kapacita, pružnost, vysoká kvalita výrobků a prováděných kamenických prací.
Díky těmto hodnotám si společnost Granit Lipnice, s.r.o. vydobyla pevné místo na trhu a všech 200 jejich zaměstnanců se vynasnaží, aby byla spolehlivým partnerem při realizaci projektů z přírodního kamene i pro Vás.
Společnost Granit Lipnice, s.r.o. je certifikována dle normy ISO 9001 – certifikát ISO 9001 – ITI TÜV