Přednostně dodáváme zboží na vnitřní trh a i proto jsme požadavky našich zahraničních partnerů v loňském roce dokázali pokrýt jen z 80%.

Po 3 letech prací spojených s obnovením těžby dolnobřezinecké (horecké) žuly nabízíme na trh dostatečné množství žuly s příjemným teplým vzhledem v šedém až šedožlutém odstínu, a to ve výrobcích hrubé i ušlechtilé kamenické výroby. Poptávka po typické žlutavé horecké žule trvale převyšuje poptávku. V loňském roce firma v této lokalitě odkoupila pozemky pro další rozšíření těžby s cílem v maximální míře požadavky našich odběratelů pokrýt. Další žulou, kterou těžíme a zpracováváme je žula pavlovská. Tato světlešedá, jemnozrnná velmi pevná žula vždy patřila mezi nejžádanější žuly používané pro výrobu kostek. Po 3 letech našeho působení na lomu v Pavlově se pavlovská žula vrací na výsluní na českém i zahraničním trhu. Dolnobřezineckou a lipnickou žulu jsme ji v loňském roce úspěšně umísťovali na řadě rozsáhlých akcí. Řádově tisíce čtverečních metrů masivních dlažeb byly vyrobeny pro rekonstrukci centra Brna, v Horšovském Týně, pro pěší zónu v Uherském Ostrohu, v Uherském Hradišti, v Ústí nad Labem. Do Kolína jsme dodali v poměrně krátkém termínu na 1 000 tun žluté kostky, významná byla i dodávka kostek z pavlovské žuly na Náměstí republiky v Praze.

Vedle těchto velkých dodávek realizuje společnost stovky menších zakázek, které odráží široký záběr Granitu Lipnice

a které poukazují na vysokou odbornou úroveň pracovníků firmy. Namátkou mohu uvést kašnu na Petrském náměstí v Praze, jejíž hlavní část, mísa o průměru 220 cm je provedena z jednoho kusu žuly nebo kamenické práce na památníku 2. odboje na Klárově. Samostatnou kapitolu by si zasloužily výrobky z pískovců, na kterých je vysoký podíl ruční práce našich zručných kameníků.
Lepšímu využití kamene určeného pro řezání byly přizpůsobeny i investice do technologie v ušlechtilé výrobě. Omezili jsme řezání na rámových pilách (katrech) i investovali jsme do technologie řezání kamene velkokotoučovými pilami. V loňském roce byla naší nejvýznamnější investicí vícekotoučová pila, která byla konstruována speciálně podle našich požadavků. Je to universální pila, která umí řezat s kotoučem o průměru 2800 mm, ale také z 5-ti kotouči o průměru 1800mm najednou. Výrobní kapacita této pily je např. 4000 m2 deskoviny v tloušťce 8cm za měsíc. V květnu letošního roku bude realizována další investice – plně automatizovaná univerzální formátovací pila se dvěma stoly a dvěma řezacími hlavami na příčníku, s možností použití řezacích kotoučů o průměru 500 až 950 mm. Uvedené investice nesledují jen zvýšení kapacity výroby, ale i snižování nákladů na výrobu, což je v dnešním ostrém konkurenčním prostředí asi nejdůležitější aspekt. Významnou část aktivit firmy Granit Lipnice tvoří těžba a zpracování pískovců.