Dlažby

Pochozí plochy do exteriéru i interiéru, nacházejí uplatnění v individuální výstavbě – rodinné domy, zahrady a parky, stejně tak jsou vhodné i pro exponovanější plochy veřejných prostor.

Povrchová úprava: broušený, tryskaný povrch
Rozměry výrobků: dle přání zákazníka, doporučené rozměry jsou 40 x 40 cm, 50 x 50 cm, 60 x 40 cm
popř. pásové dlažby o šířce 15, 20 nebo 30 cm
Síla: 3, 4 nebo 5 cm, popř. dle konzultace

 

Obklady

Obkladové plochy fasád, soklů a jiných svislých prvků v individuální i veřejné výstavbě, vhodný i pro rozsáhlé plochy.

Povrchová úprava: broušený, pískovaný, rýhovaný, špicovaný, pemrlovaný povrch
Rozměry výrobků: dle přání zákazníka
Síla: 4 nebo 5 cm, popř. dle konzultace

Dlažební kostky štípané, řezané

Kostky jsou vhodné pro venkovní plochy, mechanicko-fyzikální vlastnosti našich materiálů jsou zárukou jejich dlouhé životnosti. Svoje uplatnění najdou jak v individuální výstavbě – příjezdové komunikace, odstavná místa, cestičky, tak i na veřejných prostranstvích – silnice, parkoviště, náměstí, chodníky apod.

Rozměr Vydatnost
Dlažební kostky štípané: 4/6 cm 9,5 m2/t
7/9 cm 6,5 m2/t
8/11 cm 5,5 m2/t
15/17 cm 3,0 m2/t
Dlažební kostky řezané: 6/6/4 cm 10,0 m2/t kostka řezaná, hlavy štípané
10/10/6 cm 6,5 m2/t kostka řezaná, hlavy štípané

 

 

Štípané obklady – haklíky

Obkladový dekorační prvek, vhodný pro svislé prvky – fasádní prvky, sokly, krby, apod., vhodné pro individuální i veřejné stavby, řádkové zdivo nebo „divočina“.

Povrchová úprava: štípaný povrch
Rozměry výrobků: dle přání zákazníka
Síla: od 3 cm

Zahradní architektura

Široké množství variant, které nabízí produkce našich lomů a zpracovatelských středisek.

Kameny vhodné pro stavbu jezírek, potoků a rybníků. Stejně tak nepřeberné množství soliterních kamenů, různých tvarů a velikostí, které se stanou neodmyslitelnou součástí vašich zahrad.
Neodmyslitelnou součástí zahrad jsou stejně tak lavice, korýtka, květináče, japonské lampy, koule a další sortiment zahradních doplňků, které vhodně doplní vaše zahrady či veřejná prostranství.

 

Zdící kámen, soklový kámen, záhozový kámen

Zdící kámen je lámaný hranol, jehož plochy jsou štípané. Vhodné pro zdění a stavbu suchých opěrných zídek. Základní formát je 20 x 20 x 40 cm, další možnosti dle individuálních požadavků a možností.

Soklový kámen vhodný pro stavbu soklů, opěrných zdí, plotů apod. Lze jej využít i jako regulační kámen na úpravu koryt, regulaci vodních toků. Uplatnění nachází i stavbě gabionů.

Záhozový kámen je základním materiál na vodní stavby, kámen pro základy staveb, zajišťování svahů, koryt a hrází.
Lehký záhozový kámen – upravený hydraulickým kladivem, cca do 150 kg hmotnosti
Těžký záhozový kámen – 50 až 300 kg hmotnosti.

 

Schody, parapety

Obklady schodišťových stupňů nebo masivní schody pro vnitřní i venkovní použití, přímé, obloukové popř. profilové. Povrchová úprava: broušené, tryskané, pemrlované.

Parapety zajistí důstojný vzhled vašich interiérů i exteriérů, vysokou životnost, snadnou údržbu.

 

Ostatní

Vzhledem k naší kvalitě suroviny, zpracovatelským možnostem strojního vybavení a v neposlední řadě díky schopnosti našich zaměstnanců jsem schopny vyrobit jakýkoli prvek dle vašeho návrhu nebo přání, pokud to je v technických možnostech:

  • kašny, fontány, dekorační prvky
  • balustrády – pro vnitřní i venkovní použití
  • krby plotové prvky
  • brusy – různých tvarů a velikostí na přání zákazníka
  • obrubníky, krajníky – jakéhokoliv provedení a rozměrů, vhodné pro silnice, chodníky, peróny, přímé i obloukové; zajistíme výrobu typizovaných prvků, stejně tak dle zadání investora; zahradní obrubníky dle přání zákazníka
  • hřbitovní a sakrální architektura na zakázku

 

Drcené materiály, tříděný písek

Frakce 0 – 125 mm – Materiál vhodný jako zásypový nebo pro podkladové vrstvy, svoje využití nachází při opravě polních a lesních cest.

Frakce 0 – 16 mm – Lze jej použít jako podkladovou vrstvu pod dlažbu, popř. jako posypový materiál.