1. Objemová hmotnost 2619 kg/m3
  2. Nasákavost 0,56% hmotn.
  3. Pevnost v tlaku 181 MPA
  4. Pevnost v ohybu 7,5 MPa
  5. Obrusnost 2,21 mm
  6. Koef. mrazuvzdornosti 0,75

 

V severní části světelského masívu se nachází muskovit-biotitická středně zrnitá žula dolnobřezinecká.


Nyní se láme v lomu u Dolní Březinky ve dvou odrůdách:
žlutá, slabě navětralá, světle žlutá až rezavě žlutá, oblíbená pro svůj teplý odstín modrá, nenavětralá, světle modrošedá až šedomodrá.

V minulosti byla žula z lomu Dolní Březinka použita v Praze při rekonstrukci Karolina a na obklad soklů Domu módy a hotelu Jalta, na podstavce pomníku B. Němcové a A. Jiráska. V poslední době byla použita na dlažby a stupně v Jiřském klášteře a na fontánu v Rájském dvoře, dlažby v Paláci kultury, dlažby a stupně v rekonstruované budově Národního divadla, na části dlažeb, obkladů stupňů i stěn stanic metra Budějovická, Kačerov, Dejvická, Můstek A i B a Želivského.