1. Objemová hmotnost 2641 kg/m3
  2. Nasákavost 0,42% hmotn.
  3. Pevnost v tlaku 250 MPA
  4. Pevnost v ohybu 12,5 MPa
  5. Obrusnost 2,18 mm
  6. Koef. mrazuvzdornosti 0,77