Dlažby

Pochozí plochy do exteriéru i interiéru. Nacházejí uplatnění jak v individuální výstavbě (chodníky a přístupové cesty k rodinným domkům, zahradní cesty), ale jsou vhodné i pro exponované plochy veřejných prostor (pěší zóny, náměstí, parky, pojížděné komunikace).

Povrchová úprava: tryskaná, smirkovaná, leštěný povrch
Rozměry výrobků: dlažby se vyrábějí na zakázku dle konkrétního projektu, doporučené rozměry jsou 30 x 20 cm, 40 x 30 cm, 40 x 40 cm, 60 x 40 cm, popř. pásové dlažby (nepravidelné délky) šířky 20 cm, 30 cm nebo 50 cm
Síla: 2, 3, 6 nebo 8 cm, podle druhu zátěže žuly a technologie pokládky (lepení, pokládka do cementové malty, pokládka do štěrkového lože)