Božanovský pískovec

V Broumovském výběžku se pískovce vyskytují v okrajových částech polické křídové pánve. Ložisko Božanov leží na jihovýchodním okraji Broumovských stěn, prakticky na hranici s Polskem. Je tvořeno středněturonskými kvádrovými pískovci. Jsou to světle bělošedé až zrezavě nahnědlé drobnozrnné, místy středně až hrubě zrnité křemenné pískovce.

Jsou uloženy v pravidelných 1–3 m mocných lavicích s úklonem 10–15 stupňů k JZ, porušeny několika kernými zlomy. Ty se strmými puklinami podmiňují sloupovitou odlučnost masivu. Božanovský pískovec je tvrdý a obtížněji opracovatelný, má však velmi dobrou odolnost vůči mechanickým i povětrnostním vlivům. Jeho využití je zejména v exterieru. Je vhodný na štípanou kostku, kvádry, dlažební a obkladové desky. I přes obtížnou opracovatelnost a barevnou nehomogenitu je velmi často využíván pro sochařské a restaurátorské účely. Jako jemnozrnný materiál je vhodný pro výrobu brusů a brusných válců. V minulosti byl božanovský pískovec v Praze použit na Právnické fakultě, později při rekonstrukci Národního divadla, Smetanova nábřeží, Karlova mostu, balustrádě Národního muzea. Štípané prvky jsou použity na Laubeho vile v areálu Pražského hradu, stejně tak je použit na sochařskou výzdobu Karlova mostu, včetě kopií sochy Sv.Vojtěcha a Sv.Anny.

Pískovec božanovský

objemová hmotnost 2 197 kg/m3
nasákavost 5,26 % hmotn.
pevnost v tlaku 62 MPa
pevnost v ohybu 2,9 MPa
obrusnost 4,42 mm
koeficient mrazuvzdornosti 0,76