PAVLOVSKÁ ŽULA z lomu „Pavlov“

Ložisko žuly je situováno v severní části moldanubického plutonu, který je budován eisgrankým granitem mrákotínského typu. Nejznámější a v současné době jedinou těženou lokalitou žuly pavlovské je lom COMING Plus a.s., Praha v Pavlově u Humpolce. Je muskovit-biotitická, namodrale světle šedá, drobně až středně zrnitá.

V Praze jsou z ní z dřívější doby stupně v Černínském paláci, v budovách České národní banky na Příkopech a také v starší budově Federálního shromáždění. Z pozdější doby je použita na část dlažeb v nové odbavovací hale pražského hlavního nádraží. Nyní se láme v stěnojámovém lomu hlavně na výrobky hrubé kamenické výroby.

Žula pavlovská

objemová hmotnost 2 649 kg/m3
nasákavost 0,36 % hmotn.
pevnost v tlaku 220 MPa
pevnost v ohybu 18 MPa
obrusnost 2,23 mm
koeficient mrazuvzdornosti 0,83