MRÁKOTÍNSKÁ ŽULA

Byla pojmenována podle obce Mrákotín u Telče při východním okraji centrálního masívu, kde se láme od minulého století doposud jako mrákotínská žula. Ta je dvojslídná až muskovit-biotitická, v čerstvém stavu namodrale bělošedá, po navětrání nažloutlá až narezavělá, drobně až středně zrnitá, všesměrná, místy s ojedinělými vyrostlicemi živce. Občas obsahuje drobné černé bazické uzavřeniny nebo útržky a kry rul původního pláště plutonu. Mrákotínská žula má dobré fyzikální vlastnosti, příjemný vzhled a proto patří k našim nejoblíbenějším žulám a ušlechtilým kamenům vůbec. Nejčastěji je dostupná ve žlutošedém odstínu (přechody barev, melír). Bloky jsou převáženy na naše výrobní středisko v Dolním Městě, kde se kámen zpracovává na moderních strojích.

Žula mrákotínská

objemová hmotnost 2 620 kg/m3
nasákavost 0,38 % hmotn.
pevnost v tlaku 141 MPa
pevnost v ohybu 18 MPa
obrusnost 19 mm
koeficient mrazuvzdornosti 0,83