Zdící kámen, soklový kámen, záhozový kámen

Zdící kámen je lámaný hranol, jehož plochy jsou štípané. Vhodné pro zdění a stavbu suchých opěrných zídek. Základní formát je 20 x 20 x 40 cm, další možnosti dle individuálních požadavků a možností.

Soklový kámen je vhodný pro stavbu soklů, opěrných zdí, plotů apod. Lze jej využít i jako regulační kámen na úpravu koryt, regulaci vodních toků. Uplatnění nachází i stavbě gabionů.

Záhozový kámen je základní materiál na vodní stavby, kámen pro základy staveb, zajišťování svahů, koryt a hrází.
Lehký záhozový kámen – upravený hydraulickým kladivem, cca do 150 kg hmotnosti
Těžký záhozový kámen – 50 až 300 kg hmotnosti