DOLNOBŘEZINECKÁ ŽULA z lomu „Horka“

V severní části světelského masívu se nachází muskovit-biotitická, středně až hrubě zrnitá žula dolnobřezinecká, všesměrné textury. Vzácné jsou žilky pegmatitů a rulových xenolitů. Její těžba je prováděna v lomu u Dolní Březinky ve dvou odrůdách: čerstvá žula je modravě šedá, zvětralá pak nažloutlá až žlutohnědá. Zbarvení jednotlivých typů je způsobeno zvětráváním, hlavně biotitu

Vytěžená surovina se zpracovává přímo v lomu na produkty hrubé kamenické výroby. Ušlechtilá kamenická výroba probíhá středisku v Dolním Městě. V minulosti byla žula z lomu Dolní Březinka použita v Praze při rekonstrukci Karolina a na obklad soklů Domu módy a hotelu Jalta, na podstavce pomníku B. Němcové a A. Jiráska. V poslední době byla použita na dlažby a stupně v Jiřském klášteře a na fontánu v Rájském dvoře, dlažby v Paláci kultury, dlažby a stupně v rekonstruované budově Národního divadla, na části dlažeb, obkladů stupňů i stěn stanic metra Budějovická, Kačerov, Dejvická, Můstek A i B a Želivského. V současnosti je tento materiál žádaný při revitalizaci center historických měst jak v tuzemsku, tak i v zahraničí, kde se používají jak štípané výrobky tak i řezané dlažby s protiskluznou tryskanou povrchovou úpravou.

Žula dolnobřezinecká žlutá

objemová hmotnost 2 619 kg/m3
nasákavost 0,56 % hmotn.
pevnost v tlaku 181 MPa
pevnost v ohybu 7,5 MPa
obrusnost 2,21 mm
koeficient mrazuvzdornosti 0,75

Žula dolnobřezinecká šedá

objemová hmotnost 2 628 kg/m3
nasákavost 0,44 % hmotn.
pevnost v tlaku 215 MPa
pevnost v ohybu 12,1 MPa
obrusnost 2,28 mm
koeficient mrazuvzdornosti 0,78