Libnavský pískovec

Ložisko Libná leží na severozápadní straně polické pánve, při hranicích s Polskem. Je tvořeno 4–6 m mocnou polohou cenomanských nazelenale žlutavých jemnozrnných glaukonitických pískovců. Rozpukání je pravidelné a řídké, odlučnost kvádrovitá. Zdejší tvrdý a trvanlivý libnavský pískovec je vhodný pro hrubou a ušlechtilou kamenickou výrobu a také pro výrobu brusů. Vlastní ložisko je odkryto několika lomy, z nichž v posledním byla těžba ukončena v roce 1965. Obnovená těžba je datována do roku 1998.

Pískovec libnavský

objemová hmotnost 2 242 kg/m3
nasákavost 4,75 % hmotn.
pevnost v tlaku 76,5 MPa
pevnost v ohybu 3,2 MPa
obrusnost 4,97 mm
koeficient mrazuvzdornosti 0,69