Dlažební kostky štípané

Kostky jsou vhodné pro venkovní plochy, mechanicko-fyzikální vlastnosti našich materiálů jsou zárukou jejich dlouhé životnosti. Svoje uplatnění najdou jak v individuální výstavbě – příjezdové komunikace, odstavná místa, cestičky, tak i na veřejných prostranstvích – silnice, parkoviště, náměstí, chodníky apod.

Dlažební kostky štípané:        Rozměr                                   Vydatnost

 

4/6  cm                                    9,5 m2/t

7/9  cm                                    6,5 m2/t

8/11 cm                                   5,5 m2/t

15/17 cm                                   3,0 m2/t