Drcené materiály, tříděný písek

Frakce 0 – 125 mm ( 16 – 63 mm,  63 – 125 mm )

Materiál vhodný jako zásypový nebo pro podkladové vrstvy, svoje využití nachází při opravě polních a lesních cest.

 

Frakce 0 – 16 mm

Lze jej použít jako podkladovou vrstvu pod dlažbu, popř. jako posypový materiál.